ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, Νικολάου, ‛‛Κορδάτου’’ (1820)

Interactive tree of Γεώργιος ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...