ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 125
 

Αργυρίου Δημ. Δρακοπούλου απομνημόνευσις

Ατσίχολος 24 Οκτωβρίου 1922. Η σύντομος ανασκόπησις της στρατιωτικής μου ζωής γράφεται εκ του προχείρου ημερολογίου που εβαστούσα απ΄ αρχής της κατατάξεώς μου εις τον Ελληνικόν στρατόν μέχρι και της Μικρασιατικής καταστροφής. Την ζωήν μας εν των έαρι του βίου εσπεύσαμεν να προσφέρωμεν δια την πατρίδα. Και προσφέραμε ταύτην εν συναισθήσει ότι εγκαταλείψαμεν σύζυγον, τέκνα, μητέρας, αδελφάς, συγγενείς και φίλους... Προς τούτο και εγώ συναθροίσας τας κατά τας εκστρατείας αφηγήσεις μου, τόσων ηρωικών κατορθωμάτων και υπηρεσιών προς την πατρίδα μητέρα Ελλάδα, πεποιθώς ότι πας αναγνώστης του παρόντος, είτε οικιακός είτε ξένος, θέλει δόση μεγίστην προσοχήν, χάριν της αγνότητος του σκοπού μου, υπερ του οποίου ετόλμησα να προβώ εις την σύνταξην και όπερ θέλει παραμείνει εις το οικογενειακόν μου Αρχείον προς ανάμνησιν. Πρόκειται να εκδοθεί σε βιβλίο. Βλ και Αρχείο του στον ιστόστοπο του Συλλόγου...

Πρόσωπα

Κωνσταντίνα Παπαθεοδώρου, σύζ. Διονυσίου Δρακόπουλου, ‛‛Διονύσαινα’’. Με δύο από τα τέσσερα αγόρια της, Δημήτρη και Άγγελο.

Μαγδαληνή Γ. Δρακοπούλου, σύζυγος Τσουτσάνη Νικολάου ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’. Με τις αδελφές της, Ασπασία, Γιαννούλα και Όλγα, έδωσαν κυριολεκτικά ζωή στο χωριό, χωρίς να ξεχνάμε την ανύπανδρη αδελφή τους, την ευγενική Βαρβάρα, κόρες του Γεωργίου Δρακόπουλου (γεννηθέντος περίπου το 1830).

Νικόλαος Θ. Δρακόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1957 - 1960, 1982 - 1989) και επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ.

Σημειώσεις

Παναγιώτης Δρακόπουλος του Γεωργίου (1878). Εγκατασταθείς στη Θήβα. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου, ‛‛Κατσή’’ (1820)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Κορδάτου’’ (1820)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κυριάκου (1830)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Καλόγερου’’ (1830)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Σμιρίλου’’ (1840)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1840)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελή, ‛‛Πούλου’’ (1845)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Παντία’’ (1855)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

Εδώ, πιθανολογούμε σχέση αδελφών μεταξύ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου, ‛‛Κατσή’’ (1820) και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1820), ως συνομιλήκων και εχόντων πρωτοτόκους υιούς με το ίδιο όνομα.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Δρακόπουλος Άγγελος
‛‛Ανάπηρος’’

+Γεωργαντά Τούλα

Δρακόπουλος Αθανάσιος
‛‛Γουναράς’’

+... Παρασκευή

Δρακόπουλος Αθανάσιος
‛‛Κορονιός’’

+Κρανιδιώτη Νιόβη

Δρακόπουλος Αργύριος
‛‛Κατσής’’

+Τσουτσάνη Βασιλική

Δρακόπουλος Αργύριος
‛‛Καλόγερος’’

+Κόκκορη Ελένη

Δρακόπουλος Βασίλειος
‛‛Παντίας’’

+Τσουτσάνη Μαρίτσα

Δρακόπουλος Δημήτριος
‛‛Γύφτος’’

+Τσουτσάνη Μαρίνη

Δρακόπουλος Θεόδωρος
‛‛Πούλος’’

+Καλογεροπούλου Σταυρούλα

Δρακόπουλος Νικόλαος
‛‛Κορδάτος’’

+... ...

Δρακόπουλος Νικόλαος
‛‛Σπαρίδης’’

+... Ελευθερία

Δρακόπουλος Παναγιώτης
‛‛Σμιρίλος’’

+Σκουρλά Βελιώτα

Δρακόπουλος Χρήστος
‛‛Φιφτιτού’’

+... Παναγούλα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.