ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 54
 

Πρόσωπα

Γεώργιος Αθ. Δημητρακόπουλος, επονομαζόμενος Καράμπελας, καταγόμενος εκ Βλαχοράφτη, πατέρας του Παπακαλλίστρατου.

Πρόσφυγας. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, υιοθετηθείς από τον πατέρα τής συζύγου του Ελένης Δημητρακοπούλου του Δημητρίου.

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες κτλ. για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικός ΚΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Καράμπελα’’ (1835)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Δημητρακόπουλος Δημήτριος
‛‛Καράμπελας’’

+Λαμπροπούλου Γιαννούλα

Δημητρακόπουλος Ιωάννης
‛‛Πρόσφυγας’’

+Δημητρακοπούλου Ελένη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.