ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Γεώργιος Αθ. Δημητρακόπουλος, επονομαζόμενος Καράμπελας, καταγόμενος εκ Βλαχοράφτη, πατέρας του Παπακαλλίστρατου.

Πρόσφυγας. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, υιοθετηθείς από τον πατέρα τής συζύγου του Ελένης Δημητρακοπούλου του Δημητρίου.

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες κτλ. για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα τριών γενεών ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Καράμπελα’’ (1835)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Δημητρακόπουλος Δημήτριος
‛‛Καράμπελας’’

+Λαμπροπούλου Γιαννούλα

Δημητρακόπουλος Ιωάννης
‛‛Πρόσφυγας’’

+Δημητρακοπούλου Ελένη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.