ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 75
 

Πρόσωπα

Γεώργιος Αθ. Δημητρακόπουλος, επονομαζόμενος Καράμπελας, καταγόμενος εκ Βλαχοράφτη, πατέρας του Παπακαλλίστρατου.

Πρόσφυγας. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, υιοθετηθείς από τον πατέρα τής συζύγου του Ελένης Δημητρακοπούλου του Δημητρίου.

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες κτλ. για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συνάγεται η ύπαρξη άλλου κλάδου σ' αυτό το δένδρο. Αν έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Καράμπελα’’ (1835)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Δημητρακόπουλος Δημήτριος
‛‛Καράμπελας’’

+Λαμπροπούλου Γιαννούλα

Δημητρακόπουλος Ιωάννης
‛‛Πρόσφυγας’’

+Δημητρακοπούλου Ελένη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.