ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Οικογένεια Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου ‛‛Τσιαβλή’’. Φωτογραφία του 1925. Εικονίζονται, από αριστερά, Ελένη Χρονοπούλου, σύζυγος Κυριάκου Παπανικολάου, Αθανάσιος Χρονόπουλος, Χρόνης Χρονόπουλος, Σταυρούλα Τσουτσάνη σύζυγος Αθαν. Χρονοπούλου και καθιστός ο πατέρας τους Χρήστος Χρονόπουλος ‛‛Τσιαβλής’’.

Γεώργιος Π. Χρονόπουλος ‛‛Κουφός’’.

Λάμπρος Παν. Χρονόπουλος, Πρόεδρος της Κοινότητας.

Σημειώσεις

... Χρονοπούλου + ... Καρβέλας... (ζεύγος). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία..

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών, πρώτων, γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, ώστε να διαφαίνεται η αρχική συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Τσιαβλή’’ (1820)

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμίου, ‛‛Κουφού’’, ‛‛Γιάνναρου’’ (1830)

* Με διασταύρωση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχείων Μητρώου και εκλογικού καταλόγου του 1865, συνάγεται ότι πρόκειται περί αδελφών. Βλ. διάγραμμα τριών γενεών.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Χρονόπουλος Αθανάσιος
‛‛Τσιαβλής’’

+Τσουτσάνη Σταυρούλα

Χρονόπουλος Γεώργιος
‛‛Κουφός’’

+Ηλιοπούλου Ευαγγελία

Χρονόπουλος Παναγιώτης
‛‛Γιάνναρος’’

+Γεωργαντά Γιαννούλα

Χρονόπουλος Πανάγος
‛‛Πανάγος’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.