ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 70
 

Πρόσωπα

Οικογένεια Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου ‛‛Τσιαβλή’’. Φωτογραφία του 1925. Εικονίζονται, από αριστερά, Ελένη Χρονοπούλου, σύζυγος Κυριάκου Παπανικολάου, Αθανάσιος Χρονόπουλος, Χρόνης Χρονόπουλος, Σταυρούλα Τσουτσάνη σύζυγος Αθαν. Χρονοπούλου και καθιστός ο πατέρας τους Χρήστος Χρονόπουλος ‛‛Τσιαβλής’’.

Γεώργιος Π. Χρονόπουλος ‛‛Κουφός’’.

Λάμπρος Παν. Χρονόπουλος, Πρόεδρος της Κοινότητας.

Σημειώσεις

... Χρονοπούλου + ... Καρβέλας... (ζεύγος). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία..

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Τσιαβλή’’ (1820)

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμίου, ‛‛Κουφού’’, ‛‛Γιάνναρου’’ (1830)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Χρονόπουλος Αθανάσιος
‛‛Τσιαβλής’’

+Τσουτσάνη Σταυρούλα

Χρονόπουλος Γεώργιος
‛‛Κουφός’’

+Ηλιοπούλου Ευαγγελία

Χρονόπουλος Παναγιώτης
‛‛Γιάνναρος’’

+Γεωργαντά Γιαννούλα

Χρονόπουλος Πανάγος
‛‛Πανάγος’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.