ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κανέλλου, ‛‛Κανελλόγιαννη’’ (1825)

Interactive tree of Κανέλλος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ