ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 174
 

Πρόσωπα

Η οικογένεια Γεωργίου Α. Αγγελοπούλου και Παρασκευής το γένος Νικολάου Τσουτσάνη ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’, στην Αμερική. Αριστερά και δεξιά τους οι μικρές κόρες τους Βαρβάρα και Μαγδαληνή (με τις κοτσίδες). Πίσω τους, κατά σειρά, ο γιός τους Άγγελος και οι μεγαλύτερες κόρες τους, η αποθανούσα πριν μερικά χρόνια Ρίτα και η πρόσφατα αποθανούσα Μαίρη (5 Αυγούστου 2016).

Σημειώσεις

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελής (1850). Απόγονοι του εν λόγω γενεαλογικού κλάδου κατείχαν την οικία ανατολικά και κάτω από τον Αγιοθανάση, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ως γραφείο της Κοινότητος και αργότερα κατεδαφίστηκε με σκοπό την επέκταση της πλατείας του χωριού, όπου έχει μεταφερθεί και το μνημείο πεσόντων εις τους πολέμους.

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου, ‛‛Μπολόκου’’ (1845)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελή (1850)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρου (1865)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Αγγελόπουλος Βασίλειος
‛‛Αγροφύλακας’’

+Τσουτσάνη Ασήμω

Αγγελόπουλος Νικόλαος
‛‛Μπολόκος’’

+Ηλιοπούλου Δήμητρα

Κουστένης Κωνσταντίνος
‛‛Κόκος’’

+Αγγελοπούλου Γαρυφαλιά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.