ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 986
 

Πρόσωπα

Η οικογένεια Γεωργίου Α. Αγγελοπούλου και Παρασκευής το γένος Νικολάου Τσουτσάνη ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’, στην Αμερική. Αριστερά και δεξιά τους οι μικρές κόρες τους Βαρβάρα και Μαγδαληνή (με τις κοτσίδες). Πίσω τους, κατά σειρά, ο γιός τους Άγγελος και οι μεγαλύτερες κόρες τους, η αποθανούσα πριν μερικά χρόνια Ρίτα και η πρόσφατα αποθανούσα Μαίρη (5 Αυγούστου 2016).

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελής (1850). Απόγονοι του εν λόγω γενεαλογικού κλάδου κατείχαν την οικία ανατολικά και κάτω από τον Αγιοθανάση, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ως γραφείο της Κοινότητος και αργότερα κατεδαφίστηκε με σκοπό την επέκταση της πλατείας του χωριού, όπου έχει μεταφερθεί και το μνημείο πεσόντων εις τους πολέμους.

Σημειώσεις

Στο Μητρώο Αρρένων είναι εγγγραμμένοι:
- Αγγελόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου, γεννηθείς τ0 1896, και
- Αγγελόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου, γεννηθείς το 1898.
Προφανώς αδελφοί, τους οποίου αδυνατούμε να τους εντάξουμε σε κάποιον κλάδο.
Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι :
- Αγγελόπουλος Αγγελής του Αθανασίου, ετών 25, μπαλωματής,
- Αγγελόπουλος Αγγελής του Θανάση, ετών 25(;), γεωργός,
- Αγγελόπουλος Ιωάννης του Αγγελή, ετών 40, ποιμήν,
- Αγγελόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου, ετών 30, γανωτής,
- Αγγελόπουλος Ιωάννης του Θανάση, ετών 23, γεωργός.
Αν δεν πρόκειται για διπλογραφίες, αδυνατούμε να τους εντάξουμε σε κάποιον κλάδο. Αν και οι τρεις πρώτοι είναι προφανές ότι έχουν σχέση με τον κλάδο του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελή (1850). Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Πιθανή σχέση, λ.χ. αδελφών, μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, σημειώνεται. Το διάγραμμα των τριών (πρώτων) γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, με τη συνεργασία σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Διάγραμμα ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Κλάδοι*

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου, ‛‛Μπολόκου’’ (1845)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελή (1850)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Αγγελόπουλος Βασίλειος
‛‛Αγροφύλακας’’

+Τσουτσάνη Ασήμω

Αγγελόπουλος Νικόλαος
‛‛Μπολόκος’’

+Ηλιοπούλου Δήμητρα

Κουστένης Κωνσταντίνος
‛‛Κόκος’’

+Αγγελοπούλου Γαρυφαλιά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.