ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Τεκμηρίωση

Επαγγέλματα Ατσιχωλιτών (1865)

Από τον εικονιζόμενο εκλογικό κατάλογο του παλαιού Δήμου Γόρτυνος του 1865, συνάγεται ότι την εποχή εκείνη οι εβδομήντα πέντε (75) εγγεγραμμένοι εκεί Ατσιχωλίτες ασκούν τα εξής επαγγέλματα, κατά σειρά πλήθους. Βεβαίως, η ενασχόληση με τη γεωργία είχε τον πρώτο λόγο:

Γεωργοί 36, μπαλωματήδες 17, χαλκείς (χαλκουργοί) 7, ιερείς 4, μεταπράτες (εμπορικοί μεσάζοντες) 3, ποιμένες 3, διδάσκαλοι 2, έμποροι 2, στατηροποιοί (κανταρτζήδες) 2, γανωτής 1, κτηματίας 1, ράπτης 1. Προφανώς δεν είναι σαφής η διάκριση μεταξύ γεωργών, κτηματιών και ποιμένων, εμπόρων και μεταπρατών, χαλκέων και γανωτήδων, ενώ είναι επίσης προφανές ότι οι πλείστοι ασκούν παράλληλες δραστηριότητες. Ορισμένα δέ επαγγέλματα είχαν οικογενειακή παράδοση (βλ. Δρακόπουλος, Καλογερόπουλος, Σκουρλάς), ενώ φυσικά και ο παπάς έκανε τον ζευγολάτη ή τον ...ράφτη (βλ. Παππαθεοδώρου, Παππανικολάου...). Ο ακριβής κατάλογος του 1865, αλφαβητικά και με την ορθογραφία του πρωτοτύπου, έχει ως εξής:

Αγγελόπουλος Αγγελής του Αθανασίου, ετών 25, μπαλωματής,
Αγγελόπουλος Αγγελής του Θανάση, ετών 25(;), γεωργός,
Αγγελόπουλος Ιωάννης του Αγγελή, ετών 40, ποιμήν,
Αγγελόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου, ετών 30, γανωτής,
Αγγελόπουλος Ιωάννης του Θανάση, ετών 23, γεωργός,

Γαϊτανάρης Γεώργιος του Ιωάννη, ετών 35, γεωργός,
Γαϊτανάρης Δημήτριος του Γιαννάκη, ετών 28, μπαλωματής,
Γαϊτανάρης Ηλίας του Παναγιώτη, ετών 40, γεωργός,

Δημητρακόπουλος Αθανάσιος του ..., ετών 28, μπαλωματής,

Δρακόπουλος Αγγελής του Θεοδώρου, ετών 25, μπαλωματής,
Δρακόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντή, ετών 35, γεωργός,
Δρακόπουλος Βλάσσης του Κωνσταντίνου, ετών 40, γεωργός,
Δρακόπουλος Γεώργιος του Θεοδωρή, ετών 28, μπαλωματής,
Δρακόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου, ετών 40, μπαλωματής,
Δρακόπουλος Κυριάκος του Θεοδώρου, ετών 33, μεταπράτης,
Δρακόπουλος Πανάγος του Θεοδώρου, ετών 33, γεωργός,
Δρακόπουλος Τριαντάφυλλος του Κωνσταντίνου, ετών 38, μπαλωματής,

Ζέρβας Γεώργιος του Πανάγου, ετών 43, γεωργός,
Ζέρβας Πανάγος του Γεωργίου, ετών 40, γεωργός,

Ηλιόπουλος Αγγελής του Ηλία, ετών 40, γεωργός,
Ηλιόπουλος Δημήτριος του Ηλία, ετών 40, γεωργός,

Θανής Ιωάννης του Μηχαλάκη, ετών 30, μπαλωματής,

Καλογερόπουλος Γεώργιος του Πανάγου, ετών 41(;), στατηροποιός,
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, ετών 45, χαλκεύς,
Καλογερόπουλος Νικόλαος του ..., ετών 40, χαλκεύς,
Καλογερόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου, ετών 45, στατηροποιός,

Κάνιστρας Βασίλειος του Γεωργάκη, ετών 29, μπαλωματής,
Κάνιστρας Δημήτριος του Γεωργίου, ετών 38, γεωργός,

Κόκκορης Αθανάσιος του Γεωργίου, ετών 58, γεωργός,
Κόκκορης Βασίλειος του Αθανασίου, ετών 28, γεωργός,

Κοντόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη, ετών 32(;), γεωργός,
Κοντόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, ετών 20, γεωργός,

Κωστόπουλος Σπυρίδων του Μηχάλη, ετών 38, χαλκεύς,

Λαβδιώτης Πανάγος του Νικολάου, ετών 45, μπαλωματής,

Λάλος Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου, ετών 35, γεωργός,
Λάλος Χρήστος του Δημητρίου, ετών 38, γεωργός,

Λαμπρόπουλος Απόστολος του Λάμπρου, ετών 38, γεωργός,
Λαμπρόπουλος Απόστολος του Λάμπρου, ετών 40, γεωργός,
Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Λάμπρου, ετών 40(;), χαλκεύς,
Λαμπρόπουλος Αργύρης του Δημητρίου, ετών 25, γεωργός,

Μεργούπης Κωνσταντίνος του Χρήστου, ετών 38, γεωργός,
Μεργούπης Παναγιώτης του Χρήστου, ετών 24, μπαλωματής,
Μεργούπης Φώτιος του Χρήστου, ετών 28, χαλκεύς,

Μπερτζελέτος Αθανάσιος του Παναγιώτη, ετών 40, γεωργός,
Μπερτζελέτος Ιωάννης του Παναγιώτη, ετών 40, γεωργός,

Μπίλιος Τριαντάφυλλος του Ιωάννη, ετών 48, γεωργός,

Μπρούστας Δημήτριος του Νικολάου, ετών 25, γανωτής,
Μπρούστας Ιωάννης του Νικολάου, ετών 28, γεωργός,

Παπαθεοδώρου Παναγιώτης του Δημητρίου, ετών 23, γεωργός,
Παπαθεοδώρου Ιωάννης του Θεοδώρου, ετών 30, Ιερεύς, γεωργός,
Παπαθεοδώρου Δημήτριος του Θεοδώρου, ετών 45, Ιερεύς, γεωργός,

Παππανικολάου Ιωάννης του Νικολάου , ετών 26, Ιερεύς, γεωργός,
Παππανικολάου Παναγιώτης του Νικολάου , ετών 30, Ιερεύς, γεωργός,

Πουλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, ετών 45, χαλκεύς,

Σκουρλάς Αθανάσιος του Κυριαζή, ετών 28, μεταπράτης,
Σκουρλάς Αλκιβιάδης του Χρήστου, ετών 28(;), έμπορος,
Σκουρλάς Αριστείδης του Χρήστου, ετών 25, διδάσκαλος,
Σκουρλάς Δημήτριος του Θεοδώρου, ετών 33, μπαλωματής,
Σκουρλάς Θεόδωρος του Γιαννάκη, ετών 63, γεωργός,
Σκουρλάς Κυριαζής του Αθανασίου, ετών 48(;), γεωργός,
Σκουρλάς Λεωνίδας του Κυριαζή, ετών 25, μπαλωματής,
Σκουρλάς Πολύβιος του Χρήστου, ετών 26, έμπορος,
Σκουρλάς Σπυρίδων του Χρήστου, ετών 25, διδάσκαλος,
Σκουρλάς Χαράλαμπος του Γεωργίου, ετών 31, χαλκεύς,
Σκουρλάς Χρήστος του Αθανασίου, ετών 51(;), κτηματίας,
Σκουρλάς Φίλιππος του Γεωργίου, ετών 33, γεωργός,

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος του Σωτήρου, ετών 56, γεωργός,
Σωτηρόπουλος Ανάστος του Αθανασίου, ετών 28, ποιμήν,
Σωτηρόπουλος Σωτήρος του Σπήλιου, ετών 24, μπαλωματής,

Τσουτσάνης Αθανάσιος του Γεωργάκη, ετών 30, μπαλωματής,
Τσουτσάνης Αριστείδης του Γεωργάκη, ετών 24, μπαλωματής,
Τσουτσάνης Πανάγος του Γεωργάκη, ετών 28, μπαλωματής,

Χρονόπουλος Αθανάσιος του Χρόνη, ετών 38, γεωργός,
Χρονόπουλος Ευθύμιος του Χρόνη, ετών 32, γεωργός,
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος του Χρόνη, ετών 33, μεταπράτης.

Λεπτομερέστερα στοιχεία τους βλ. στα οικεία γενεαλογικά δένδρα.