ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΑ Κυριαζή, Σωκράτη (1815)

Κατάλογος κλάδου