ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΑ ..., Δημητρίου ‛‛Κουλαφίνα’’, ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ (1800)

Κατάλογος κλάδου

Αριθ.
Επώνυμο και όνομα  (Έτος γεννήσεως)  -  Προσωνύμιο
Οικογενειακός κλάδος
Τυχόν διπλοεγγραφές παραπέμπουν αφ᾿ ενός στον οικείο οικογενειακό κλάδο και αφ᾿ ετέρου στον οικογενειακό κλάδο τού ή τής συζύγου.