ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ...

Γενεαλογικός κλάδος

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Πατσιούρη’’, ‛‛Ποτσίνου’’ (1835)      

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Kλάδος εξ Αγχιστείας:

ΤΣΑΠΑ Βασιλείου (1910)

Σύζυγος μη καταγόμενος εξ Ατσιχώλου.

Σημειώσεις

Μαγδαληνή, ‛‛Μαγδάλω’’, Παπανικολάου. Θυγατέρα του Παναγιώτη Ν. Παπανικολάου (;), η σύζυγος του οποίου ως χήρα ενυμφεύθη τον Γεώργιο Ν. Γαϊτανάρη, ‛‛Σαντάσκη’’ (βλ. δένδρο), και έλαβε το επώνυμό του.

Περί του επωνύμου

Το επώνυμο Παπανικολάου, το οποίο αναφέρεται και ως Παππανικολάου, προέκυψε από τον παπα-Νικόλαο Λάλο, εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου (1833 - 1879).