Επισκέψεις 1241
Καταγραφή από τις αρχές του 19ου αιώνα
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018,

Εισαγωγή. Τί νέο υπάρχει;

Από τη δεξιά στήλη, μπορείτε τώρα να επιλέξετε άμεσα το δένδρο που σας ενδιαφέρει. Αν βρεθείτε σε άλλη σελίδα, επιλέγετε Γενεαλογικά δένδρα από τη γραμμή επιλογών και εν συνεχεία δένδρο.

Σε κάθε δένδρο με πλέον του ενός κλάδους, η επιλογή Διάγραμμα τριών γενεών καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχείων, ώστε να διαφανεί η πιθανή συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Παράλληλα διευκολύνει τη μετάβαση στους επί μέρους οικογενειακούς κλάδους.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ό,τι σας ενδιαφέρει, επιλέγοντας το εικονίδιο του εκτυπωτή, στο τέλος κάθε σελίδας, της οποίας η εκτύπωση είναι δυνατή. Για την εκτύπωση των γενεαλογικών διαγραμμάτων και των πινάκων ατόμων και οικογενειών, επιλέξτε Βοήθεια από τη γραμμή επιλογών.

Γενικά

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου περιλαμβάνει εικοσιέξι (26) βασικά γενεαλογικά δένδρα, αντιστοιχούμενα στα συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα, από τις αρχές του 19ου αιώνα, καθώς και δέκα (10) τον αριθμό επώνυμα αντιστοιχούμενα σε γενεαλογικούς κλάδους μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Έχουν καταγραφεί εξήντα (60) οικογενειακοί κλάδοι, επτακόσες (700) οικογένειες ή και ζεύγη και υπέρ τις δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500!) άτομα. Η καταγραφή συνεχίζεται. Αναζητούνται Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες όπου γής…

Πηγές και ευχαριστίες

Η καταγραφή, πέραν των μαρτυριών υπερηλίκων συμπατριωτών μας και άλλων πηγών, στηρίζεται στο Μητρώο αρρένων της Κοινότητος, με εγγραφές από το 1840 έως και το 1950, καθώς και σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Γόρτυνος του 1865. Βλ. και Ιστορικά.

Ευχαριστούμε τον Ταμία του Συλλόγου κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ατσιχωλίτη εξ αγχιστείας, του οποίου οι πολύχρονες έρευνες και τα οικογενειακά διαγράμματα υπήρξαν η αφετηρία. Καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος κ. Γιάννη Ν. Λάλο, για τις πολύτιμες «ληξιαρχικές» πληροφορίες του.

Ευχαριστούμε, τέλος, την κυρία Φωτεινή Χρ. Μεργούπη, το γένος Δρακοπούλου, στην αγέραστη μνήμη της οποίας κάθε φορά καταφεύγουμε, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να αντλήσουμε στοιχεία για πρόσωπα και οικογενειακά «παρασκήνια» κοντά ενός αιώνα ζωής και όσα της παρέδωσαν οι προγενέστεροι.

Δένδρα

Η επιλογή του επωνύμου σας οδηγεί στη σελίδα του δένδρου, η επιλογή του εικονιδίου στο διάγραμμα των τριών γενεών.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ...

_   _

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ ...

_   _

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ...

_   _

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ...

_   _

ΚΟΚΚΟΡΗ ...

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ...

ΛΑΒΔΙΩΤΗ ...

ΛΑΛΟΥ ...

_   _

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ...

_   _

ΛΙΑΠΗ ...

_   _

ΜΕΡΓΟΥΠΗ ...

_   _

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ ...

_   _

ΜΠΡΟΥΣΤΑ ...

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ...

_   _

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ...

ΣΚΟΥΡΛΑ ...

_   _

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ...

_   _

ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ...

_   _

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ...

_   _

Γενεαλογικοί κλάδοι

Λοιπά δένδρα* - Kλάδοι εξ Αγχιστείας**

ΖΕΡΒΑ ... - Αλεξόπουλου ... - Θεοχάρη ... - Καψιμάλη ... - Κουστένη ... Πάσχου ... - Τσάπα ... - Θανή ..., Μίκου ..., Μπρικόλια ..., Τόμπρου ..., Τσιμπόκα ...

* Δένδρα που εξέλιπαν, επειδή δεν άφησαν άρρενες απογόνους.
** Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.