ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΣΙΧΩΛΙΤΩΝ «Ο Άγιος Αθανάσιος», Σαπφούς 18, 105 53 Αθήνα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Σ.: gian_jian@yahoo.gr. Υπεύθυνος ιστοτόπου: webmaster@atsicholos.gr.
Τηλέφωνο: 6945 232361.

Μήνυμα προς τον ιστότοπο