ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει (βλ. Περί του ιστοτόπου), δημιουργούμε αρχεία από παλαιά έγγραφα και λοιπά στοιχεία που έχουν σχέση με το χωριό. Παρακαλούμε, λοιπόν, όσους έχουν στην κατοχή τους παρόμοιο υλικό, και εφ΄ όσον είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν αντίγραφά του, να μας τα αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να τα καταχωρήσουμε σε ηλεκτρονικούς φακέλους (αρχεία), που θα αναρτηθούν στον ιστότοπό μας (π.χ. Αρχείο Αργυρίου Δρακοπούλου). Οργανώνονται ως εξής: Click! Αρχεία > ΚΟΙΝΑ ΑΡΧΕΙΑ > Ατσιχώλου (Γενικό) κτλ.

Σε περίπτωση αποστολής εγγράφων και λοιπών στοιχείων προς συμπλήρωση υπαρχόντων ή δημιουργία νέων αρχείων, παρακαλούμε να έχουν μέγεθος, εφ’ όσον είναι δυνατόν, έως 500 – 600 KB και διάσταση πλάτους 990 – 1000 pixel. Η αποστολή τους είναι δυνατή μέσω του ιστοτόπου (βλ. Επικοινωνία > Επισύναψη αρχείου…). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες /συνεργάτες του ιστοτόπου έχουν τη δυνατότητα, αφού συνδεθούν, να αναρτήσουν φωτογραφίες σε νέο άρθρο – αρχείο (Βλ. Συνεργάτες > Νέο άρθρο…).

Αρχεία με περιορισμένη πρόσβαση

Τα αρχεία με περιορισμένη πρόσβαση (βλ. Αρχεία > ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ) περιέχουν έγγραφα και λοιπά στοιχεία, για τα οποία οι κάτοχοί τους κρατούν επιφύλαξη, αν αυτά πρέπει να τύχουν ευρείας δημοσιότητος. Σημειώνεται ότι ένα αρχείο (π.χ. Αρχείο Αργυρίου Δρακοπούλου) είναι δυνατόν να διαθέτει δύο μέρη, ένα κοινό και ένα περιορισμένο. Στη δεύτερη περίπτωση σημειώνεται με αστερίσκο (π.χ. Αρχείο Αργυρίου Δρακοπούλου*). Η πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται στους εγγεγραμένους χρήστες / συνεργάτες / συνδρομητές του ιστοτόπου (Click! Σύνδεση…).

Επιλογές

 •  Πρώτη σελίδα
 •  Κοινωνικά
 •  Ανανεώσεις
 •  Περιεχόμενα ιστοτόπου
 •  Γενεαλογικά δένδρα
 • Πρόσφατα άρθρα

 •  Πρόσκληση – Έκκληση
 •  Ο εορτασμός των Ταξιαρχών
 •  Εκδρομή στον Αγιοταξιάρχη (2018)
 •  Δεκαπενταύγουστος (2018)
 •  Κοπή πίτας και συνεστίαση (2018)
 • Πρόσφατα σχόλια

  Λειτουργία

   
 •  Σύνδεσμοι
 •  Λήψη αρχείων
 •  Όροι συμμετοχής
 •  Περί του ιστοτόπου
 •  Facebook και Twitter
 •  Επισκέψεις και επισκέπτες