ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης / συνεργάτης του ιστοτόπου (Εγγραφή), και αφού πιστοποιηθεί η εγγραφή του από τον Σύλλλογο, μπορεί να συνδεθεί (Σύνδεση) και να αναρτά σελίδες, φωτογραφίες κτλ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες / συνεργάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο αρχειακό υλικό του ιστοτόπου (βλ. Αρχεία > Οργάνωση αρχείων).

Οδηγίες ανάρτησης

Από τους εγγεγραμμένους χρήστες / συνεργάτες του ιστοτόπου, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Σύνδεση.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ > Νέο άρθρο.

3. Αντικατάσταση του … με τον επιθυμητό τίτλο.

4. Η ημερομηνία ανάρτησης εισάγεται αυτομάτως.

5. Κατηγορίες > Επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας.

6. Προσθήκη πολυμέσων (φωτογραφιών κτλ.), εφ΄ όσον είναι επιθυμητή.

7. Ενημέρωση της σελίδας.

8. Μετά την πρώτη αποθήκευση, η σελίδα βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας. Αφού γίνουν πιθανές διορθώσεις, η σελίδα επαναποθηκεύεται, ενώ είναι δυνατή η Προεπισκόπηση αλλαγών.

Αναρτητές

Πληροφορίες (εφ όσον το επιτρέπουν) για τους χρήστες και τους φίλους που αναρτούν σελίδες, βλ. σχετική ένδειξη στο υποσέλιδο κάθε άρθρου, π.χ. Αναρτήθηκε … από Διαχείριση ιστοτόπου.

Εκτύπωση άρθρων

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των άρθρων. Στο υποσέλιδο κάθε άρθρου, η ένδειξη Εκτύπωση παραπέμπει στην προεπισκόπηση εκτύπωσης και εν συνεχεία στην εκτύπωση του άρθρου.

Αναρτήθηκε 1η Σεπτεμβρίου 2014, 00.04΄ από στην κατηγορία Λειτουργία - Επισκέψεις 413 - Εκτύπωση

Το σχόλιό σας...