ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΟΣ: Απρίλιος 2015

Πρόσφατες φωτογραφίες

          Ελήφθησαν από ΦΩΤΗ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟ, Καλαμάτα

Χριστός Ανέστη!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατσιχωλιτών «Ο Άγιος Αθανάσιος» εύχεται στα μέλη του, στους απανταχού συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Γορτυνίους και Αρκάδες, Χριστός Ανέστη! με υγεία και ευτυχία.