Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020,

Προσκυνήματα

Μονή Καλαμίου, τοιχογραφία του ναού.