Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020,

Προσκυνήματα

Αγιοθανάσης, δυτική, κύρια πύλη.