Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020,

Προσκυνήματα

Το τέμπλον του Αγιοταξιάρχη.