Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019,

Προσκυνήματα

Το τέμπλον του Αγιοταξιάρχη.